Správní rada

Členové správní rady

Ing. Pavel RosenbachDr. Filip JudaMgr. René Pazdera
spravnirada@malakopanabrno.czspravnirada@malakopanabrno.czspravnirada@malakopanabrno.cz
17. února 198426. srpna 198321. srpen 1986
Brno, Česká republikaBrno, Česká republikaBrno, Česká republika
předseda Správní radyčlen Správní radyčlen Správní rady

Správní rada

 1. Funkční období je pětileté.
 2. Správní rada sdružení je složená ze tří členů BSMK, které volí členové valné hromady svazu. Volba člena Správní rady BSMK je platná, vysloví-li se pro ni nadpoloviční většina hlasujících.
 3. Správní rada si ze svých členů volí svého předsedu Správní rady.
 4. Radu svolává prezident sdružení podle potřeby nebo když o to požádá alespoň třetina členů Správní rady.
 5. Správní rada především:aktualizuje a vydává stanovy sdružení, vydává interní dokumenty a rozhoduje o herních pravidlech, které však musí korespondovat s požadavky Asociace malého fotbalu ČR, ve které je sdružení začleněno a soutěžním řádu v rámci tohoto sdruženírozhoduje o reprezentaci města Brna v malé kopané, počtu členů v Disciplinární komisi a počtu členů v dalších komisích a odděleních, spadajících pod toto sdružení. Stejně tak má právo zakládat a rušit jednotlivé komise a oddělení sdružení a volit členy do jednotlivých komisí a oddělení, vyjma těch, které volí valná hromada má právo svolávat jedntolivé komise a oddělení BSMKje odvolacím orgánem proti rozhodnutí DK BSMKrozhoduje o výši členského příspěvku, startovném pro soutěže, registračním poplatku hráče a případných dalších poplatcíchrozhoduje o rozpočtu sdružení
 6. aktualizuje a vydává stanovy sdružení, vydává interní dokumenty a rozhoduje o herních pravidlech, které však musí korespondovat s požadavky Asociace malého fotbalu ČR, ve které je sdružení začleněno a soutěžním řádu v rámci tohoto sdružení
 7. rozhoduje o reprezentaci města Brna v malé kopané, počtu členů v Disciplinární komisi a počtu členů v dalších komisích a odděleních, spadajících pod toto sdružení. Stejně tak má právo zakládat a rušit jednotlivé komise a oddělení sdružení a volit členy do jednotlivých komisí a oddělení, vyjma těch, které volí valná hromada 
 8. má právo svolávat jedntolivé komise a oddělení BSMK
 9. je odvolacím orgánem proti rozhodnutí DK BSMK
 10. rozhoduje o výši členského příspěvku, startovném pro soutěže, registračním poplatku hráče a případných dalších poplatcích
 11. rozhoduje o rozpočtu sdružení
 12. Správní rada je usnášeníschopná, je - li přítomna minimálně polovina jejich členů.
 13. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny.
 14. Správní rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, hlasuje - li pro něj minimálně polovina všech členů Správní rady. Při shodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
 15. Proti rozhodnutí SR BSMK se nedá odvolat. Je konečné.
 16. Člen SR BSMK není oprávněn hlasovat v případě, týká - li se odvolací řízení (na základě rozhodnutí DK BSMK) klubu, ve kterém působí nebo přímo jeho osoby.

Kontakt

Telefon: +420 724 291 544
E-mail: spravnirada@malakopanabrno.cz

Korespondenční­ adresa

Brněnský svaz malé kopané
Správní rada
Hlinky 35
603 00 Brno